Een lekkage in je kelder? Onderneem snel actie

lekdetectie Amsterdam

Een kelder onder je huis hebben is zonder twijfel een enorme luxe. Zeker als het een kelder betreft waarin je rechtop kunt staan en lopen is dat zo. Je kunt hier doorgaans enorm veel spullen in opslaan en ook kun je, mits je de boel goed genoeg isoleert, de kelder gebruiken als extra kamer. Een potentieel nadeel van kelders is wel dat deze vaak extra gevoelig zijn voor lekkages. Een belangrijke reden daarvan is dat een kelder zich vaak (deels) onder het niveau van de waterstand bevindt. Hoe dan ook, mocht je te maken hebben met een kelderlekkage, dan is het zaak snel een lekdetectiebedrijf in de arm te nemen. Hoe eerder deze via een beproefde methode het lek traceert, hoe eerder het ook kan worden opgelost. De schade blijft zo hopelijk beperkt.

lekdetectie Amsterdam

Hoe uit een kelderlekkage zich?

Een lekkage in de kelder kan zich op verschillende manieren openbaren. De kans is relatief groot dat de vloer van je kelder vochtig worden of dat zich hier zelfs plassen vormen. Ook kunnen er zomaar vochtplekken aan de muren ontstaan. Los hiervan is het mogelijk dat je te maken krijgt met lekkages rond bijvoorbeeld doorvoeren voor leidingwerk of ventilatiekanalen. In dit laatste geval is het dan wel maar de vraag of het daadwerkelijke probleem in of bij de kelder zit.

Wat zijn vaak voorkomende oorzaken?

Je weet inmiddels dat kelder vaak rond het grondwaterniveau zitten. Dit is dan ook meteen een vaak voorkomende oorzaak van kelderlekkages. Soms is er namelijk sprake van optrekkend of doorslaand vocht. Natuurlijk kan dit het gevolg zijn van langdurige hevige regenval in jouw woonomgeving. Verder is bekend dat als je vlakbij het water woont je meer kans hebt op kelderlekkages. Tenslotte wordt de kans op lekkageproblemen groter wanneer het kit- en voegwerk en de kelderisolatie niet in orde zijn.